THANG TẢI HÀNG KÈM NGƯỜI - NHÀ XƯỞNG

31/07/2021

Chi tiết dự án

Thang được thiết kế với tải trọng 1000 kg, 2 cửa đối diện tim 4 cánh 1600. Phần cơ khí dùng tole chấn bẻ, bắt bullon chính xác, nặng nên bền và hoạt động rất êm. Tủ điện nhập khẩu nên hoạt động rất ổn định và yêm.