Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CÔNG TÁC THỔ NHỈ KỲ 2023 (ISTANBUL + KEYSERI)

13/08/2023
Tin tức

Chuyến công tác 

Sau khi tham gia triển lãm để tìm hiểu sâu về các sản phẩm thang máy mới như thang thủy lực, thang kính, thang tròn, thang không đối trọng cho không gian nhỏ hẹp, chúng tôi còn đi thực tế các công trình, xưởng sản xuất để trải nghiệm thực tế sản phầm ở thành phố Istanbul.


Sau đó chúng tôi đến KEYSERI nơi nhà máy sản xuất các dòng thang tròn, bát giác để tìm hiểu về sản phẩm hiện đại này cũng như học tập nhằm có thể lắp đặt, đưa vào sử dụng các sản phẩm này một các hiệu quả và tối ưu nhất. Ngoài ra chúng tôi cũng có thể đưa ra các dòng thang tương tự sản xuất trong nước nhằm phục vụ các đối tượng khách hàng với chi phí thấp hơn trong phân khúc

Chia sẻ

Bài viết liên quan

anh Trung Quận 1 đã đặt lịch