Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

CUNG CẤP LẮP ĐẶT THANG MÁY MỚI

27/06/2023
Dịch vụ

Đây là vấn đề trọng tâm và được thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1:  Tiếp xúc và trao đổi với khách hàng về bản vẽ thiết kế xây dựng. Tư vấn cho Khách hàng về các phương án khả thi để hoàn chỉnh về vấn đề bố trí mặt bằng hố thang máy.

Bước 2:  Tiến hành báo giá và trình bày mẫu thiết kế bản vẽ xây dựng hố thang cho Khách hàng.

Bước 3:  Hướng dẫn và mời Khách hàng đi xem thang máy và thiết bị, vật tư.

Bước 4: Hai bên xác nhận về bảng báo giá và bản vẽ, thống nhất về các điều khoảng trong hợp đồng.

Bước 5:  Soạn thảo hợp đồng trình Khách hàng ký kết và chuyển bản vẽ xây dựng hố thang máy cho Quý Khách hàng triển khai.

Bước 6:  Ứng tiền Khách hàng và tiến hành nhập thiết bị theo yêu cầu của Khách hàng.

Bước 7: Công ty sản xuất và gia công vật tư, đồng thời kiểm tra theo dõi tiến độ công trình.

Bước 8:  Nghiệm thu hố thang và vận chuyển vật tư đến công trình để triển khai công tác lắp đặt thang máy.

Bước 9:  Sau khi lắp đặt, chúng tôi sẽ cho vận hành chạy thử trong khoảng thời gian từ 3 - 7 ngày, trước khi nghiệm thu công trình thang máy.

Bước 10:  Mời Khách hàng cùng Trung tâm kiểm định kiểm tra về an toàn thiết bị thang máy trước khi đưa vào sử dụng.

Bước 11:  Công ty chúng tôi và Khách hàng cùng tiến hành nghiệm thu và bàn giao thang máy để đưa vào sử dụng.

Bước 12: Tiến hành các thủ tục bảo hành và bảo trì cho thang máy.

Đây là vấn đề trọng tâm và được thực hiện theo quy trình sau đây:

Bước 1:  Tiếp xúc và trao đổi với khách hàng về bản vẽ thiết kế xây dựng. Tư vấn cho Khách hàng về các phương án khả thi để hoàn chỉnh về vấn đề bố trí mặt bằng hố thang máy.

Bước 2:  Tiến hành báo giá và trình bày mẫu thiết kế bản vẽ xây dựng hố thang cho Khách hàng.

Bước 3:  Hướng dẫn và mời Khách hàng đi xem thang máy và thiết bị, vật tư.

Bước 4: Hai bên xác nhận về bảng báo giá và bản vẽ, thống nhất về các điều khoảng trong hợp đồng.

Bước 5:  Soạn thảo hợp đồng trình Khách hàng ký kết và chuyển bản vẽ xây dựng hố thang máy cho Quý Khách hàng triển khai.

Bước 6:  Ứng tiền Khách hàng và tiến hành nhập thiết bị theo yêu cầu của Khách hàng.

Bước 7: Công ty sản xuất và gia công vật tư, đồng thời kiểm tra theo dõi tiến độ công trình.

Bước 8:  Nghiệm thu hố thang và vận chuyển vật tư đến công trình để triển khai công tác lắp đặt thang máy.

Bước 9:  Sau khi lắp đặt, chúng tôi sẽ cho vận hành chạy thử trong khoảng thời gian từ 3 - 7 ngày, trước khi nghiệm thu công trình thang máy.

Bước 10:  Mời Khách hàng cùng Trung tâm kiểm định kiểm tra về an toàn thiết bị thang máy trước khi đưa vào sử dụng.

Bước 11:  Công ty chúng tôi và Khách hàng cùng tiến hành nghiệm thu và bàn giao thang máy để đưa vào sử dụng.

Bước 12: Tiến hành các thủ tục bảo hành và bảo trì cho thang máy.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

chị Trang Bình Thạnh đã đăng ký tư vấn