Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

TƯ VẤN

27/06/2023
Dịch vụ

Dịch vụ này áp dụng cho công trình thiết kế mới, công trình nhà cải tạo hoặc tận dụng khoảng không gian rỗi như giếng trời, lổ thông tầng, lổ trống chừa mật độ,...của công trình. Chúng tôi hy vọng với sự tư vấn của mình, khách hàng sẽ nhận được phương án thiết kế tối ưu nhất với giá thành hợp lý.

Dịch vụ này áp dụng cho công trình thiết kế mới, công trình nhà cải tạo hoặc tận dụng khoảng không gian rỗi như giếng trời, lổ thông tầng, lổ trống chừa mật độ,...của công trình. Chúng tôi hy vọng với sự tư vấn của mình, khách hàng sẽ nhận được phương án thiết kế tối ưu nhất với giá thành hợp lý.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

anh Trung Quận 1 đã đặt lịch