Shopping Cart

Thành Tiền 0đ
Tổng Tiền 0đ

SỬA CHỮA, NÂNG CẤP CẢI TẠO MỚI

27/06/2023
Dịch vụ


  Thang máy là thiết bị nâng đặc biệt thường xuyên cần phải được bảo trì, sửa chữa sao cho chúng luôn hoạt động ổn định với độ tin cậy cao. Điều này thật sự có ý nghĩa cho mọi Khách hàng cho dù có sử dụng chúng với bất kỳ mục đích nào.
    Về dịch vụ sửa chữa, sau khi nhận được yêu cầu từ Khách hàng, chúng tôi cử nhân viên phù hợp đến khảo sát đồng thời thu thập đầy đủ thông tin về lịch sử hư hỏng cũng như về tình trạng thực tế hiện tại.

Chia sẻ

Bài viết liên quan

chị Trang Bình Thạnh đã đăng ký tư vấn